Kredi Kartı

Kredi Kartı Ödeme Aracı

Kredi kartı, bankaların, bankalar ve diğer işletmelerle ortaklaşa çalışan özel finansman kuruluşlarına Ait Ödeme Aracıdır. Müşterilerine belli bir dönem için belli bir limit dahilinde kullanmaları için verilmiştir. Anlaşmalı POS cihazı bulunan alışveriş noktalarında ödeme amaçlı ve/veya banka ATM'lerinden nakit avans çekimi amaçlı kullanılabilir. Yapılan harcamaların aylık olarak bankaya tek seferde ya da taksitler halinde ama mutlaka belli bir oranda ödenmesi gerekir. Nakit paraya alternatif bir ödeme ve borçlanma aracıdır.

Genel çerçeve ilkesi borcun tamamının ödenmesi olsa da uygulamada dönemsel borç tutarının belirli bir oranı asgari ödeme tutarı olarak belirlenir. Müşteri en az bu tutarda ödeme yaptığında; Kalan borç tutarına banka (aslında devlet) tarafından belirlenmiş olan alışveriş veya nakit avans faizi; Hesap özetine eklenmek üzere işletilir. Para taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Kişisel ya da kurumsal bütçeyi sarsmadan taksitli alışveriş yapma imkanı sağlar. İş yaşamında bireysel hayatta ve devlet açısından tüm ekonomide kayıt dışılığı ortadan kaldırır. Parasızlıkta bile ödeme yapabilme kredi kartı kullanımın ilk akla gelen avantajlarıdır.

Kredi Kartına Borçlanma

Kredi kartı kullanarak alışveriş yapan bireyler alışveriş yapılan işletmeye kuruma değil, kredi kartına sahip olduğu banka ya da finansal kuruma hesap özetinin son ödeme gününden başlayan otuz (30) gün vadeyle borçlanmaktadır. Banka ve finans kuruluşları kredi kartı hesap kesimini müşteriye, aylık periyotlar içinde sunmakta ve hesap dönemi boyunca ay içinde kredi kartıyla yapılan harcamaları hesap bildirim cetveli  ya da hesap özeti adı verilen belgeyle kart kullanıcısına bildirmektedir. Hesap Kesim Tarihinden itibaren ödeme için müşteriye tanınan süresi ortalama on (10) gündür. Bu süre sonunda ödenmeyen kredi kartı borcu tutarına için banka ya da finans kuruluşu tarafından günlük olarak gecikme faizi uygulanır.

Kredi kartı, bankalar ve/veya bankalar ve işletmelerle ortaklaşa çalışan finansal kuruluşlardan alınabilir. 18 yaş ve üzerinde, belgelenebilir bir gelire sahip ve yüksek kredi notuna sahip olmak kredi kartı almak için gerekli şartlar arasında yer alır. Kredi kartı limitleri tüketicilerin aylık gelirleri ve harcamaları uyarınca belirlenir. Yasal çerçevesi ve sınırları düzenli olarak güncellenip değiştirilmektedir. Limit artırım taleplerinde tüketicilerin kartına sahip olduğu banka ve finans kuruluşundaki varlık kayıtları, borçları ve kredi notu baz alınır. Benzeri ölçütlerin sağlanması halinde kredi kartı limiti artırılabilir.

Kredi kartı kayıtdışının kayda alınmasını sağlayan çok önemli bir araçtır. Bunun yanında, gecikmeye giren ya da vadesinde tamamı ödenmeyen borçlara yüklenen faizin üstüne eklenen faiz tutarının %15'i KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) ve %5 BSMV (Banka Sigorta Muameleleri Vergisi) nedeniyle devlet açısından iyi bir vergi ve fon geliri kaynağıdır.

Türkiye'de kredi kartlarına ilişkin her türlü işlem ve düzenleme BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından denetlenmektedir. Türkiye'deki bütün bankalar ve finans kuruluşları tarafından sunulan tüm kartların faiz oranları, faiz hesaplama yöntemleri, asgari ödeme tutarları, ödeme süreleri, taksit sayıları ve daha bir çok konuda bilgi BDDK resmi internet sitesinde düzenli biçimde ve güncel olarak  yayınlanmaktadır.